info@nokarisandharbha.com
9923457044, 9823377227
Card image cap
MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021

महाराष्ट्र शासन विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील एकूण २९० पदांवरील भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२१ रविवार दिनांक २ जानेवारी २०२२ घेण्यात येईल


एकूण पदसांख्या: २९० पदे

पद क्र.पदाचे नाव पद संख्या
1उप जिल्हाधिकारी, गट-अ12
2पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ16
3सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ16
4गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट-अ15
5सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ15
6उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ04
7सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ 22
8उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब25
9कक्ष अधिकारी, गट-ब39
10सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब04
11सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट-ब17
12सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब18
13उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब15
14उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,  गट-ब01
15सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,  गट-ब01
16कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी,  गट-ब16
17सरकारी कामगार अधिकारी,  गट-ब54
Total290

शैक्षणिक पात्रता:

  • सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ: 55% गुणांसह B.Com किंवा CA/ICWA किंवा MBA.
  • उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य अभियांत्रिकी वगळून) किंवा तंत्रज्ञानमधील पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
  • सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब: भौतिकशास्त्र व गणित विषयासह विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी.
  • उर्वरित पदे: पदवीधर किंवा समतुल्य.

वयोमर्यादा :  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

  • उप जिल्हाधिकारी, गट-अ: 01 एप्रिल 2022 रोजी 19 ते 38 वर्षे
  • र्वरित इतर पदे: 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 19 ते 38 वर्षे


परीक्षा दिनांक:
  • पूर्व परीक्षा: 2 जानेवारी 2022
  • मुख्य परीक्षा: 7, 8 व 9 मे, 2022

अंतिम दिनांक: २५ ऑक्टोबर २०२१

For Details and Online Form Visit Nokari Sandharbha or Contact 9923457044, 9823377227

Nokari Sandharbha

Established in 1987, Nokari Sandharbha is a leading Job Weekly Newspaper in Maharashtra and has a Dedicated Online Book Store with Largest Variety of Books
Contact

Near ST Stand, Kolhapur

info@nokarisandharbha.com

9923457044, 9823377227

(0231)2664405, 2668631