Home          My Account Helpline : 9923457044 , 9823377227

महत्वाची सूचना :

साप्ताहिक नोकरी संदर्भ व साप्ताहिक युवा नोकरी संदर्भ चे सर्व अधिकार संपादक / प्रकाशकाकडे असून त्याची परवानगी न घेता साप्ताहिकातील मजकूर संकल्पना किंवा आराखडा इ. कोणत्याही प्रकारे नक्कल (झेरॉक्स) करणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात (ईमेल/ व्हाट्स अँप / फेसबुक इ.) वापरणे / वितरण करणे, कायद्यानेसार गुन्हा असून भारतीय कॉपीराइट ऍक्ट १९५७ कलाम ५१ नुसार त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. (कोल्हापूर न्यायालयीन कक्षेत)Shop with Confidence Payment Options My Account Payment Options
Terms & Conditions About us My Account Debit Card
Privacy Policy Contact Us My Orders Credit Card
Refund & Cancellation Feedback My Shopping Cart Net Banking
Delivery & Shipping     Cash on Delivery